Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Workshop – používání nástroje na správu metodického obsahu Eclipse Process Framework Composer

Související aktivity

V rámci předmětu 4IT421 Zlepšování procesů budování IS proběhne 9.3.2016 od 11:00 - 12:30 a 12:45 - 14:15 na učebně SB 323 workshop zaměřený na používání nástroje na správu metodického obsahu Eclipse Process Framework Composer. Workshop vede Ing. Šimko. Zájemci jsou zváni - je vhodné mít vlastní notebook s nainstalovaným nástrojem. Ten je ke stažení na

http://www.eclipse.org/epf/downloads/tool/epf1.5.0_downloads.php
Stáhněte si poslední verzi 1.5.1.7.
ZIP archiv rozbalte a spusťte soubor „epf.exe“.
Pro běh je nutné mít nainstalovanou Javu, stačí Java Runtime Environment, Standard Edition.