Pravidla žebříčku studentů

Níže uvedená pravidla jsou platná od zpracování žebříčku za období 2008/2009

Cílová skupina

Hodnocení se provádí pro studenty bakalářského oboru Informatika, navazujícího magisterského oboru Informační systémy a technologie a vedlejší specializace Informatika v podnikání.

Období

Hodnotí se jednou ročně po ukončení letního semestru, tedy v říjnu. V bakalářském studiu a navazujícím magisterském studiu se do hodnocení započítávají výsledky od začátku daného stupně studia. To tedy znamená, že v hodnocení navazujícího magisterského studia se neprojeví výsledky z bakalářského studia, protože u všech studentů nejsou k dispozici (pokud student studoval bakalářské studium na jiné VŠ).

Kategorie – srovnatelné skupiny

Studenti jsou seskupeni do kategorií, které tvoří ročník příslušného stupně studia. Jedná se o tyto kategorie:

  • Bakalářské studium po 1.ročníku
  • Bakalářské studium po 2.ročníku
  • Bakalářské studium absolventské
  • Navazující magisterské studium po 1.ročníku
  • Navazující magisterské studium po 2.ročníku
  • Vedlejší specializace absolventská

Hodnocení

Hodnocení žebříčku se provádí podle údajů, které jsou dostupné z informačního systému ISIS, konkrétně podle váženého průměrného prospěchu studenta včetně ztracených předmětů. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) se zohledňuje počet získaných kreditů. U studentů vedlejší specializace Informatika v podnikání nemáme přístup k jejich průměrnému prospěchu, proto jsme hodnotili studenty, kteří měli známku jedna ze státní zkoušky ve vedlejší specializaci a ze všech povinných předmětů na vedlejší specializaci.