Termíny

14.5.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

-

Více... »


Žebříček úspěšných studentů za rok 2008/2009

Související aktivity

Aktualizováno: Pět nejlepších studentů v každé kategorii žebříčku je pozváno na slavnostní setkáni s děkanem fakulty a vedením katedry, které se koná dne 8. prosince 2009 v 11,00 h v zasedací místnosti FIS - Rajská budova č. dv. 336.

Aktualizováno: V souvislosti s připomínkami studentů byla zařazena samostatná nová kategorie, která řeší žebříček v magisterském studijním oboru Informační systémy a technologie tak, že je kategorie rozdělena do dvou podkategorií v závislosti na ukončeném počtu semestrů.

Na základě metodiky byl sestaven žebříček úspěčných studentů v oborech Informatika a Informační systémy a technologie a ve vedlejší specializaci Informatiíka v podnikání za rok 2008/2009.

Od tohoto školního roku jsme přešli na hodnocení žebříčku podle údajů, které jsou dostupné z informačního systému ISIS, konkrétně podle váženého průměrného prospěchu studenta včetně ztracených předmětů. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) jsme zjišťovali počet získaných kreditů.

U studentů vedlejší specializace Informatika v podnikání nemáme přístup k jejich průměrnému prospěchu, proto jsme hodnotili studenty, kteří měli známku jedna ze státní zkoušky ve vedlejší specializaci a ze všech povinných předmětů na vedlejší specializaci.