Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Publikace

Katedra se významně podílí na vydávání dvou významných časopisů:

Seznam publikací členů katedry je uveden v Databázi publikační činnosti VŠE (PCVSE).

 

Významné publikace členů KIT:

Bruckner Tomáš, Voříšek Jiří, Buchalcevová Alena a kol. - Tvorba informačních systémů

Molnár Zdeněk - Competitive Intelligence aneb jak získat konkureční výhodu

Pecinovský Rudolf - Java 7 učebnice objektové architektury pro začátečníky

Voříšek Jiří, Pour Jan a kolektiv - Management podnikové informatiky