Okruhy pro PhD práce

Školitelé KIT nabízejí studentům doktorského studia následující okruhy pro zpracování doktorské disertační práce.

Zájemci, kteří se chystají zahájit doktorské studium, jsou povinni před přijímacím řízením oslovit vhodného školitele a na vedení práce se s ním v případě přijetí domluvit.

prof. Basl Metodický rámec inovace informačních systémů podniků a organizací
prof. Basl Optimalizační přístupy k nasazení a užití informačních systémů podniků a organizací
prof. Basl Aplikace racionalizačních metod ke zvýšení přínosů informačních systémů
prof. Basl Uplatnění principů teorie omezení (TOC) ke zvýšení přínosů informačních systémů
doc. Buchalcevová Zajištění kvality softwaru
doc. Buchalcevová Podniková architektura (Enterprise architecture)
doc. Buchalcevová Zlepšování procesů při vývoji softwaru
doc. Buchalcevová Organizační architektura agilního a bimodálního IT v korporátních společnostech
doc. Maryška Internet of Things a Industry 4.0
doc. Maryška Corporate Performance Management
prof. Molnár Využití metod Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací
doc. Novotný Řízení výkonnosti a Corporate Performance Management
prof. Řepa Modelování podnikových procesů
prof. Řepa Metodika vývoje IS organizace