Okruhy pro PhD práce

Školitelé KIT nabízejí studentům doktorského studia následující okruhy pro zpracování doktorské disertační práce.

Zájemci, kteří se chystají zahájit doktorské studium, jsou povinni před přijímacím řízením oslovit vhodného školitele a na vedení práce se s ním v případě přijetí domluvit.

prof. Basl Metodický rámec inovace informačních systémů podniků a organizací
prof. Basl Optimalizační přístupy k nasazení a užití informačních systémů podniků a organizací
prof. Basl Aplikace racionalizačních metod ke zvýšení přínosů informačních systémů
prof. Basl Uplatnění principů teorie omezení (TOC) ke zvýšení přínosů informačních systémů
doc. Buchalcevová Inovativní metody dodávky softwaru a koncept DevOps
doc. Buchalcevová Inovativní způsoby organizace testovacích aktivit v agilních týmech
doc. Buchalcevová Agilní transformace, škálování a tailoring agilních metodik
doc. Buchalcevová Organizační architektura agilního a bimodálního IT v korporátních společnostech
doc. Buchalcevová Technická a sociální specifika vývoje softwaru pro oblast eHealth
doc. Buchalcevová Problémy motivace softwarových profesionálů – empirický výzkum s využitím teorie sebeurčení
doc. Buchalcevová Sociální a kulturní aspekty přenosu odborných znalostí v praxi softwarového inženýrství
doc. Buchalcevová Podniková architektura (Enterprise architecture)
doc. Maryška Internet of Things a Industry 4.0
doc. Maryška Corporate Performance Management
prof. Molnár Využití metod Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací
doc. Novotný Řízení výkonnosti a Corporate Performance Management
prof. Řepa Modelování podnikových procesů
prof. Řepa Metodika vývoje IS organizace