Okruhy pro PhD práce

Školitelé KIT nabízejí studentům doktorského studia následující okruhy pro zpracování doktorské disertační práce.

Zájemci, kteří se chystají zahájit doktorské studium, jsou povinni před přijímacím řízením oslovit vhodného školitele a na vedení práce se s ním v případě přijetí domluvit.

 • Metodický rámec inovace informačních systémů podniků a organizací
 • Optimalizační přístupy k nasazení a užití informačních systémů podniků a organizací
 • Aplikace racionalizačních metod ke zvýšení přínosů informačních systémů
 • Uplatnění principů teorie omezení (TOC) ke zvýšení přínosů informačních systémů
 • Rozvoj automatizace, robotizace a integrace aplikací informačních systémů
 • Digitální inovace podniků a organizací

Kontakt: prof. Basl

 • Agilní transformace, škálování a tailoring agilních metodik vývoje softwaru
 • Potenciál využití zdravotního sebe-sledování (self-tracking a dat generovaných pacienty v preventivní zdravotní péči – vývoj softwarového řešení a empirická validace konceptu
 • Sociální a kulturní aspekty přenosu odborných znalostí v praxi softwarového inženýrství
 • Podniková architektura (Enterprise architecture)
 • Kontext řešení PhD prací ve skupině Kvalita podnikových IS je zde

Kontakt: prof. Buchalcevová

 • Internet of Things a Industry 4.0
 • Corporate Performance Management
 • Návrh modelu pro řízení výkonnosti podnikové informatiky s podporou BI
 • Architektura IoT systému
 • Predictive maintenance

Kontakt: doc. Maryška

 • Využití metod Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací

Konakt: prof. Molnár

 • Z kapacitních důvodů dočasně nové doktorandy nepřijímá.

Kontakt: doc. Novotný

 • Business Process Management (CZ/ENG)
 • Information Modeling (CZ/ENG)
 • Conceptual Business Analysis (CZ/ENG)

Kontakt: prof. Řepa