Vedení katedry

Jméno a příjmení Funkce
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Vedoucí katedry
Ing. Dušan Chlapek, Ph.D. Zástupce vedoucího katedry
Ing. Martin Potančok, Ph.D. Zástupce vedoucího katedry
prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Garant magisterského programu Kognitivní informatika
prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D. Garant magisterského programu Podniková informatika
Ing. Martina Jandová Tajemnice pro pedagogiku