Magisterské studium

Navazující magisterské studijní obory:

Pro studenty ostatních magisterských oborů VŠE nabízíme vedlejší specializaci: