Expertní služby

Pracovníci KIT se podílejí na expertizách a spolupráci s praxí v následujících oblastech:

 • řešení celkových koncepcí informačních systémů, resp. informačních strategií,
 • reegineering podnikových procesů,
 • systémová integrace a komplexní řízení podnikové informatiky,
 • outsourcing služeb IS/IT,
 • smluvní zajištění outsourcingu a systémové integrace,
 • metriky služeb informatiky, jejich vyhodnocování a plánování,
 • analýzy a projekty řízení vztahů se zákazníky – CRM,
 • analýzy a projekty v oblasti business intelligence,
 • výběrová řízení na dodavatele produktů a služeb IS/IT, resp. na systémovou integraci,
 • spolupráce na řízení projektů informačních systémů,
 • audit informačních systémů.

Expertní služby realizují pracovníci KIT prostřednictvím svých externích partnerů, především pak v rámci analytické a konzultační společnosti ITG, s.r.o. Činnosti spojené s průzkumem trhu produktů a služeb IS/IT se většinou uskutečňuje v rámci České společnosti pro systémovou integraci. Výsledky těchto průzkumů a analýz jsou publikovány v časopisu Systémová integrace, který vydává právě ČSSI.