Žebříček studentů

Pravidelně sestavujeme žebříček úspěšných studentů oborů studijního programu aplikovaná informatika, které garantuje Katedra informačních technologií. Jeho cílem je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.

Výsledky jsou využívány:

  • pro výběr studentů na místa pomocných vědeckých sil na katedře, pro spolupráci na konferencích pořádaných v rámci České společnosti pro systémovou integraci, pro odborné stáže a další akce,
  • při schůzkách s vedením a učiteli katedry, na kterých se projednávají aktuální i koncepční otázky výuky, kdy úspěšní studenti mohou prezentovat své názory a požadavky,
  • a v řadě případů také odbornou praxí při výběru vhodných adeptů na pracovní pozice.

Školní rok 2016/2017

Absolventi navazující magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie
1. Snítil Jiří, Ing. (1,00), 2. Mejstřík Jakub, Ing. (1,10), 3. Levý Jan, Ing. (1,10), 4. Rojo Robert, Ing. (1,18), 5. Jandoš Ondřej, Ing. (1,22)
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika
1. Čecháková Zuzana, Bc. (1,17), 2. Menčík Michal, Bc. (1,22), 3. Meloun Jaroslav, Bc. (1,34), 4. Pelc Tomáš, Bc. (1,35), 5. Štorek Filip, Bc. (1,35)
Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1.ročník
1. Veverka Jaroslav, Bc. (1,18), 2. Havlík Martin (1,19), 3. Maršálek Karel (1,29), 4. Kratochvíl Jakub (1,29), 5. Kondr Martin (1,33)
Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 2.ročník
1. Holub Ondřej (1,19), 2. Dokoupilová Monika (1,20), 3. Constantinov Daria (1,25), 4. Borovec Jakub (1,30), 5. Fuchs David (1,49)
Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1.ročník
1. Machová Michaela Mia, Bc. (1,00), 2. Kubáč David, Bc. (1,00), 3.- 4. Benešová Patricie, Bc.  (1,00), 3.-4. Jahnová Kristýna, Bc. (1,00), 5. Černý Jan, Bc. (1,04)
Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2.ročník
1. Vlček Lukáš, Bc. (1,11), 2. Vikorová Dana, Bc. (1,19), 3.  Píhrt Tomáš, Bc.  (1,21),  4. Smrž Jiří, Bc.(1,22), 5. Kúdela Jakub, Bc. (1,24)

Podrobnější výsledky žebříčku za školní rok 2016/2017 obsahují 20 nejlepších

Pravidla žebříčku studentů