Žebříček studentů

Do akademického roku 2016/2017 jsme pravidelně sestavovali žebříček úspěšných studentů oborů studijního programu Aplikovaná informatika, které garantuje Katedra informačních technologií. Jeho cílem je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům.

Od akademického roku 2017/2018 je žebříček rozšířen na všechny obory programu Aplikovaná informatika a výsledky jsou prezentovány na stránkách Fakulty informatiky a statistiky.

 

Školní rok 2016/2017

Absolventi navazující magisterského studijního oboru Informační systémy a technologie
1. Snítil Jiří, Ing. (1,00), 2. Mejstřík Jakub, Ing. (1,10), 3. Levý Jan, Ing. (1,10), 4. Rojo Robert, Ing. (1,18), 5. Jandoš Ondřej, Ing. (1,22)
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika
1. Čecháková Zuzana, Bc. (1,17), 2. Menčík Michal, Bc. (1,22), 3. Meloun Jaroslav, Bc. (1,34), 4. Pelc Tomáš, Bc. (1,35), 5. Štorek Filip, Bc. (1,35)
Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 1.ročník
1. Veverka Jaroslav, Bc. (1,18), 2. Havlík Martin (1,19), 3. Maršálek Karel (1,29), 4. Kratochvíl Jakub (1,29), 5. Kondr Martin (1,33)
Bakalářský obor Aplikovaná informatika – 2.ročník
1. Holub Ondřej (1,19), 2. Dokoupilová Monika (1,20), 3. Constantinov Daria (1,25), 4. Borovec Jakub (1,30), 5. Fuchs David (1,49)
Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 1.ročník
1. Machová Michaela Mia, Bc. (1,00), 2. Kubáč David, Bc. (1,00), 3.- 4. Benešová Patricie, Bc.  (1,00), 3.-4. Jahnová Kristýna, Bc. (1,00), 5. Černý Jan, Bc. (1,04)
Navazující magisterské studium oboru Informační systémy a technologie – 2.ročník
1. Vlček Lukáš, Bc. (1,11), 2. Vikorová Dana, Bc. (1,19), 3.  Píhrt Tomáš, Bc.  (1,21),  4. Smrž Jiří, Bc.(1,22), 5. Kúdela Jakub, Bc. (1,24)

Podrobnější výsledky žebříčku za školní rok 2016/2017 obsahují 20 nejlepších

Pravidla žebříčku studentů