Výzkumné projekty

Přehled výzkumných projektů podle „Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje“ (CEP):

 • CK01000165 Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy. TA0 – Technologická agentura České republiky, Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D., Období řešení projektu: 2020 – 2022.
 • TA04011691 Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou. TA0 – Technologická agentura České republiky, Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D., Období řešení projektu: 2014 – 2016.
 • TD020277 Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů. TA0 – Technologická agentura České republiky, Hlavní příjemce: Univerzita Karlova / Matematicko-fyzikální fakulta, Spoluřešitel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Spoluřešitel: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Období řešení projektu: 2014 – 2015.
 • TD020121 Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat. TA0 – Technologická agentura České republiky, Hlavní příjemce: Komix, s.r.o., Spoluřešitel: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Spoluřešitel: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D., Období řešení projektu: 2014 – 2015.
 • GAČR P403/11/1899 Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT. GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Prof.Ing. Josef Basl, CSc., Období řešení projektu: 2011-2013.
 • GAČR  P403/11/0574 Podniková architektura v prostředí cloud computingu. GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Doc. Jiří Feuerlicht, Ph.D., Období řešení projektu: 2011-2013.
 • GAČR P403/10/0303 Enterprise Architecture jako princip v řízení malých a středních organizacích. GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Prof. Ing. Jaroslav Jandoš, CSc., Období řešení projektu: 2010-2012.
 • GAČR P403/10/0092 Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky. GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Období řešení projektu: 2010-2012.
 • GA201/08/0663 Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Prof. Ing. Josef Basl, CSc., Období řešení projektu: 2008-2010.
 • GA402/08/0529 Modelování podnikových procesů. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Prof. Ing. Václav Řepa, CSc., Období řešení projektu: 2008-2010.
 • GA201/07/0455 Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Ing. Ota Novotný, Ph.D., Období řešení projektu: 2007-2009.
 • GA201/06/0175 Modifikace modelu řízení informatiky. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Období řešení projektu: 2006-2008.
 • GA402/05/0228 Modelování podnikových procesů. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Doc.Ing. Václav Řepa, CSc., Období řešení projektu: 2005-2007.
 • GA402/04/0220 Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Ing. Libor Gála, Období řešení projektu: 2004-2006.
 • MSM 311403001 Systémová integrace a informační management. Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Doc., Ing. Jan Pour, CSc., Období řešení výzkumného záměru: 1999-2004.
 • PG99107 Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software. Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Ing Ota Novotný, Období řešení projektu: 1999.
 • PG99106 Prezentace výsledku výzkumu „Method Engineering“ Katedry informačních technologií. Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky, Řešitel: Ing. Václav Řepa, CSc., Období řešení projektu: 1999.
 • PG98145 Informatické aspekty kooperativní společnosti. Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze, Řešitel: Doc. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Období řešení projektu: 1998.
 • IF96053 Pilotní projekt ochrany počítačové sítě před napadením z INTERNETu. Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze, Řešitel: Luboš Pavlíček, Období řešení projektu: 1996.
 • GA402/95/1428 Objektově orientovaná analýza a design informačních systémů. Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR), Příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze, Řešitel: Pavel Drbal, Období řešení projektu: 1995-1996.