Aktivity a partneři

Katedra informačních technologií a její pracovníci se snaží propojovat svoji pedagogickou a výzkumnou činnost s praxí.
Jedná se především o účast pracovníků v organizacích či prokjektech jako např. ve Sdružení pro informační společnost, v Sekci pro informatiku při představenstvu Svazu průmyslu, v pracovní skupině ISO/IEC JTC1 SC7, která připravuje nové verze standardů řady ISO 9000 pro softwarové produkty (např. nové verze ISO 9126 – Software quality characteristics and metrics), apod.

Na druhé straně externí organizace a její pracovníci:

 • mohou vystupovat ve zvaných přednáškách vybraných kurzů (přehled vystoupení v minulém školním roce),
 • mohou zadávat témata diplomových prací,
 • mohou připravovat, ve spolupráci s pracovníky katedry obsahy vybraných kurzů. V rámci dosavadní spolupráce realizovala katedra s partnery tyto projekty:
  • E-business Academy – partnerem je společnost IBM
  • Informační systémy a elektronické podnikání – partnery jsou společnosti SAP a Hewlett-Packard
  • Projektování informačních systémů – partnerem je společnost LBMS, která poskytuje své programové vybavení a to i pro využití studenty doma.
 • spolupracují při definici zaměření absolventů,
 • se podílejí na ohodnocení nejúspěšnějších studentů, kteří se umístili v žebříčku nejleších studentů
 • za výhodných podmínek či formou darů podporují studenty technickými prostředky nebo softwarem, který je instalován na VŠE.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci se informujte u některého z našich pracovníků.

Vedle toho jsou jednotliví pracovníci KIT členy programových výborů konferencí v ČR i zahraničí, jako např. Systémová Integrace, Tvorba software, Objekty, Datasem, SCI – Systemics, Computation, Informatics, ECIS – European Conference of Information Systems, Information Systems Development – Methods &Tools, Theory & Practice, EDI sympozia, Business Information Systems, BIT World, IFIP WG 8.2 Working Conference, apod. a dále jsou členy redakčních rad jako např. Blue Rose, Systémová integrace, JGIM (Journal og Global Information Management, a publication of IDEA GROUP PUBLISHING, apod.