Termíny státních zkoušek a obhajob 2021/22

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 13. 12. 2021 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 09. 05. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 30. 06. 2022 do 15:00

Poznámka: Tento termín je vypsán pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru/programu schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Státní zkouška musí být vykonána v červnu. Žádost o odložení termínu odevzdání práce s obhajobou na konci srpna musí být podána elektronicky na kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 9. 5. 2022.

Detailní pokyny

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 06. 12. 2021 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 02. 05. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 30. 06. 2022 do 15:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programu/oboru PI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2022 a to nejpozději do 2. 5. 2022.

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 30. 06. 2022 do 15:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programu/oboru IT a KI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2022 a to nejpozději do 2. 5. 2022.

Detailní pokyny