Archiv rubriky: Aktuality

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby BP Prezentace bakalářské práce Státní závěrečné zkoušky a obhajoby DP Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací 23.1. – 6.2.2020 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIT. 15.6. – 25.6.2020 Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIT. srpen/září 2020 Bakalářská […]

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP
-

Provoz KIT v období 16.12.2019 až 3.1.2020

Úřední hodiny 16.12.2019 pondělí 08:30 – 11:30 13:00 – 15:00 18.12.2019 středa 08:30 – 11:30 13:00 – 15:00 19.12.2019 čtvrtek 08:30 – 11:30 V období od 23.12.2019 do 3.1.2020 odpadají úřední hodiny. Konzultační hodiny s jednotlivými vyučujícími dle předchozí dohody. Provoz obnoven od 6.1.2020.

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP

Pozvánka na ŠKODA DAY 2019

https://kit.vse.cz/wp-content/uploads/post/1360/Pozvanka-SD-2019.pdf

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP

Úřední hodiny KIT v době prázdnin (1.7.-30.8.2019)

Sekretariát katedry místnost: nb 415 (4. patro) Úterý 09:30 – 11:30 Středa 09:30 – 11:30 a 12:30 – 13:30 Čtvrtek 09:30 – 11:30 POZOR! Ve dnech 22.7.-2.8. a 12.8.-16.8.2019 je sekretariát KIT uzavřen.

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP

Mimosemestrální kurz 4IT471 Trendy IS/ICT (věnováno SAPu) – 27.-29.5.2019

https://kit.vse.cz/wp-content/uploads/post/1204/Promo-SAP-na-VSE2.pdf

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP

Odevzdávání bakalářských prací oboru Aplikovaná informatika – ČTĚTE

Bakalářskou práci odevzdáváte na sekretariátu KIT (nb 415) u pí Hertlové v úředních hodinách. Práci musíte odevzdat nejpozději v pondělí 6.5.2019 do 14:00. Fyzicky odevzdáváte jeden výtisk svázané práce. Při odezvdávání fyzického výtisku práce je na sekretariátu KIT v InSIS zároveň kontrolováno: elektronické odevzdání práce, přihlášení k mimosemestrálním kurzům 4OBP (obhajoba práce) a AI (státní […]

Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP