Archiv termínů obhajob

 

Obhajoby doktorských disertačních prací
Termín Student Název práce
10.5.2018 Ing. Štěpán Alexa Procesně stavěná Enterprise Architektura
22.3.2018 Ing. Filip Vencovský E-service Quality Measurement From Customers Point of View
22.3.2018 Ing. Markéta Zimmermannová Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR
27.11.2017 Ing. et Ing. Soňa Karkošková Governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele
27.6.2017 Mgr. Aziz Rais Interface-Based Software Development
27.6.2017 Ing. et Ing. Michal Doležel Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context
13.2.2017 Ing. Michal Šebesta Management of IS/ICT with focus on ICT services outsourcing
20.9.2016 Ing. Ilja Holub Metodika řízení složitosti podnikových informačních systémů
15.9.2016 Mgr. Zbyněk Šlajchrt Object Morphology – A Protean Generalization of Object-Oriented Paradigm
30.5.2016 Ing. Jan Mészáros Rámec pro řízení bezpečnostních rizik on-line služeb
30.5.2016 Ing. Martin Potančok Sourcingové strategie IS/ICT ve zdravotnických zařízeních
27.5.2015 Mgr. Jakub Balada Agilní metodiky v komplexním prostředí
27.5.2015 Ing. Pavel Hrabě Koncepce podnikové architektury pro reformu veřejné správy ČR
27.5.2015 Ing. Jan Kučera Otevřená data veřejné správy
25.9.2014 Ing. Jarmila Pavlíčková Model zralosti zdrojového kódu objektových aplikací
13.11.2014 Ing. Libor Gála Podniková architektura jako služba
Malé obhajoby
Termín Student Název práce
21.5.2018 PhDr. Jan Černý Pokročilé metody rešeršní činnosti v oblasti Competitive Intelligence
20.11.2017 Ing. Pavel Jašek Application of Customer Lifetime Value Model in Marketing Management of E-commerce
19.6.2017 Ing. Lucie Šperková Integration of voice of customer into customer experience measurement
22.5.2017 Ing. Roman Nedzelský Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení
24.4.2017 Ing. Markéta Zimmermannová Enterprise architektura procesně řízené samosprávy
20.2.2017 Ing. Filip Vencovský Řízení kvality služeb v kontextu podnikové informatiky
20.2.2017 Mgr. Aziz Rais Interface-Based Software Development
2.2.2017 Ing. Jan Mittner Informační systém pro podporu procesů v malých softwarových firmách
12.9.2016 Ing. Štěpán Alexa Procesně stavěná Enterprise Architektura
23.5.2016 Ing. Soňa Karkošková Správa a řízení služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele
16.5.2016 Mgr. Zbyněk Šlajchrt Object Morphology
18.4.2016 Ing. Miroslav Řezáč Koncepce měření výkonnosti veřejné správy
18.4.2016 Ing. Narek Oganesjan Využití prostředků mobilních informačních a komunikačních technologií v rozvoji podnikových informačních systémů
18.4.2016 Mgr. Aziz Rais Interface-Based Software Development
21.3.2016 Ing. et Ing. Michal Doležel Test Governance Framework for Contracted IS Development Software Management Processes in Social Context
30.11.2015 Ing. Martin Potančok Sourcingové strategie IS/ICT ve zdravotnických zařízeních
8.6.2015 Ing. Jan Mészáros Řízení bezpečnosti informačních systémů
28.4.2014 Ing. Jakub Balada Aplikace agilních metodik pro vývoj komplexních řešení
24.3.2014 Ing. Libor Gála Návrh modelu řízení podnikové architektury na principu služeb
19.5.2014 Ing. Jan Kučera Modely řízení otevřených dat veřejné správy
28.4.2014 Ing. Michal Šebesta Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému
23.6.2014 Ing. Pavel Hrabě Enterprise Architecture jako metodický rámec pro inovaci podnikových informačních systémů a manžerská metoda pro dosahování strategických cílů
Obhajoby projektů
Termín Student Název práce
28.5.2018 Ing. Tomáš Církovský CRM metriky a key performance indicators framework pro farmaceutické společnosti
28.5.2018 Ing. Felix Espinoza Dynamická analýza proudových dat z IoT systémů
28.5.2018 Ing. František Simetinger Industry 4.0 Specifics in IT Management and IT Governance
19.6.2017 Ing. Jan Ženíšek Efektivní řízení vývoje a provozu IT (DevOps)
19.6.2017 Ing. Jan Pém Modely, metodiky a platforma predikce výkonnosti studentů10:30h, 473NB
19.6.2017 Ing. Martin Matějka Metadatově řízený self-service reporting
19.6.2017 Ing. Jan Hyblbauer Návrh metodického rámce řízení agilního testování
19.6.2017 Ing. Robert Vondrovic Otevřená data z pohledu konceptuální analýzy životních situací
22.5.2017 Ing. Jaroslav Drga Modely určování efektů implementace ICT služeb v podnikovém prostředí
23.5.2016 Ing. Valeria Kerol Distribuované zpracování analytických dat
23.5.2016 Ing. Pavel Sládek Návrh systému pro řízení výkonnosti
4.5.2015 Ing. Jana Fortinová Model řízení výkonnosti eGovernmmentu
4.5.2015 Ing. Ivan Jelínek Metoda analýzy nestrukturovaných dat na sociálních sítích
25.5.2015 PhDr. Jan Černý Pokročilé metody rešeršní činnosti v oblasti Competitive Intelligence
25.5.2015 Ing. Lukáš Daněk Business rules nad analytickými systémy
23.6.2014 Ing. Jakub Albrecht Business architektura banky akcentující customer experience
23.6.2014 Ing. Soňa Karkošková Vliv Cloud Computingu na Supply Chain Management
23.6.2014 Ing. Roman Nedzelský Model dynamické alokace a řízení zdrojů v projektovém managementu
15.9.2014 Ing. Marek Samec Systém pomoci lidem bez domova a nízko příjmovým skupinám obyvatel modelovaný procesním přístupem
17.9.2014 Ing. Hynek Stehlík Framework pro vytvoření a rozvoj technologické architektury v kontextu podnikové architektury
23.6.2014 Ing. Lucie Šperková Tvorba a aplikace metodiky modelování automatizovaných analýz nestrukturovaných dat a jejich sentimentu v marketingovém výzkumu