Kvalita podnikových IS

Skupina Kvalita podnikových IS (Quality of Enterprise IS – QEIS) se zaměřuje na výzkum v oblasti softwarového inženýrství a byznys informatiky v souvislosti s vývojem, testováním a provozem podnikových informačních systémů. Středem výzkumného zájmu jsou zejména procesní, manažerské a sociální aspekty těchto činností.

Výzkum je prováděn zejména v těchto konkrétních oblastech:

 • používání metodik vývoje softwaru, jejich škálování, hybridizace a přizpůsobování (tailoring)
 • moderní metody testování softwaru a související procesní otázky
 • vliv sociálních, kulturních a psychologických faktorů na problematiku vývoje softwaru (oblast se ve světě často označuje jako „behaviorální softwarové inženýrství“)
 • podniková architektura
 • role softwaru jako klíčového hybatele digitální transformace
 • specifika vývoje softwaru ve vybraných odvětvích (např. eHealth)

Členové vědecké skupiny QEIS

 • prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
 • Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D. (od 1/4/2022 probíhá zahraniční stáž na Univerzitě v Uppsale ve výzkumné skupině Human, Technology & Organisation (HTO)
 • Ing. Daniel Remta – doktorand programu Aplikovaná informatika
 • Ing. Marcel Valový – doktorand programu Aplikovaná informatika
 • Ing. Josef Doležal – doktorand programu Aplikovaná informatika
 • Bc. Jakub Hejda – student magisterského programu Informační systémy a technologie
 • Bc. Michaela Křivánková – studentka magisterského programu Informační systémy a technologie

 

Členové skupiny QEIS jsou garanty předmětů vyučovaných v rámci vedlejší specializace Řízení kvality softwaru a specializace Vývoj informačních systémů v rámci programu Informační systémy a technologie.

Ve výše uvedených oblastech členové QEIS nabízejí témata bakalářských a diplomových prací. Rámcová témata doktorských prací jsou uvedena na tomto odkazu.)

Skupina QEIS spolupracuje s praxí prostřednictvím aktivit Kompetenčního centra SQA.

Vědecké projekty řešené skupinou QEIS:

IG406019 Inovativní metody dodávky softwarových systémů  úspěšně ukončen

IG406011 Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů

Anotace projektu: V dnešní době více než kdy jindy záleží na úspěšnosti softwarových projektů. Konkurence ze strany softwarových gigantů v souvislosti s pandemií COVIDu-19 vytváří silný tlak nejen na softwarové firmy, ale i na jejich zaměstnance. Navrhovaný projekt se zaměří na zkoumání motivace softwarových profesionálů v závislosti na jejich osobnostních vlastnostech. Pomocí metod kvantitativního a kvalitativního výzkumu navrhne rozdělení softwarových profesionálů do jednotlivých fenomenologických kategorií osobnosti důležitých pro výkon a motivaci (Bostonská matice).

IG406032 Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů

Anotace projektu: Dynamicky se vyvíjející prostředí v oblasti vývoje softwarových produktů vede společnosti k využívání moderních přístupů k dodávkám softwaru, které jsou označovány jako agilní. Agilní přístupy umožňují pružně měnit priority vývoje a rychle tak reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Správné stanovení priorit má přímý vliv na úspěch společností na trhu. Přínosy agilních přístupů již byly popsány, ale aplikace jednotlivých agilních metodik a praktik do zavedeného prostředí organizací je obtížná a společnosti nemohou výhody agilních přístupů v plné míře využít. Projekt je zaměřen na pragmatické využití agilních přístupů, jejich přizpůsobování (tailoring), škálování na více týmů, i kombinování tradičních a agilních přístupů, takzvané hybridní přístupy. Výstupy projektu pomohou organizacím při stanovování priorit požadavků při vývoji softwarových produktů a pomohou při řešení problémů v oblasti škálování, tailoringu a hybridizace agilních přístupů.

Publikace výzkumu:

Průzkum stavu využívání agilních přístupů pro dodávku softwaru v České republice

Exploring the Product Owner Role within SAFe Implementation in a Multinational Enterprise

interview_guide

Další informace lze zjistit na osobních stránkách členů skupiny:

prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.- https://nb.vse.cz/~buchalc/

Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D.- https://nb.vse.cz/~qdolm05/?s=kit