Kurz pro manažery Objectives and Key Results (OKRs): Set your organizational goals like Google – změna termínu

 

23. ledna 2019 pořádá fakulta kurz pro střední a vyšší management napříč odvětvími i napříč velikostmi firem zaměřený na OKR (Objectives and Key Results) inspirovaný zkušenostmi z Googlu. – Seminář bude přesunut na březen 2019.

Délka kurzu: 1 den

Cena kurzu pro jednoho účastníka: 15.000,- (18.150,- vč. DPH)

Kurz je vyučován v angličtině.

Lektorem kurzu bude Paolo Lacche, se zkušenostmi s nasazováním OKR ve velkých nadnárodních společnostech, ale i v startupových firmách.

V posledních pěti letech bylo OKRs postupně přijato start-upy a špičkovými firmami po celém světě a stává se standardem pro nastavování cílů ve firmách. Během tohoto kurzu se naučíte, jak využít OKR jako výkonný komunikační rámec. Odhalíte doporučení k jeho aplikaci dle specifik vašeho podnikání s cílem dosáhnout cílů společně jako tým a k tomu i přizpůsobit strategii firmy.

Mnoho společností stále „schovává hlavu v písku“ před stanovováním cílů. Některé společnosti dokonce stanovují strategické cíle a měří svůj vývoj na základě takto „stanovených“ cílů. Pouze ty nejlepší společnosti na světě, jako jsou Google, Facebook, Twitter, Intel, Cap Gemini, Deloitte, Dell, Accenture, Samsung a další, komunikují v rámci svých týmů jednotně a společné cíle sjednocují a prezentují, aby je každý chápal a zaměřil se na ně. Všechny tyto společnosti používají OKR.

Podrobněji témata:

 • Co je to OKR
 • Rozdíl OKR vs. MBO vs. Executive scorecard
 • Prvky strategie
 • OKR rámec podrobněji:
  • OKR jako podnikový komunikační rámec
  • Příklady implementace OKR v reálném světě pro malé, velké a velmi velké týmy
  • Společné úskalí neúspěšně aplikovaného OKR
 • OKR a výkon funkčních týmů, prodejních týmů a jednotlivců
 • Prvky vytváření cílových map s OKR
 • Praktický workshop Nastavení OKR pro vaši organizaci a váš projekt

Objectives and Key Results (OKRs): Set your organizational goals like Google
Duration: 1 day – January, 23, 2019
Language: English
Price per participant: 15.000,- CZK (18.150,- CZK incl. VAT)

Paolo Lacche – adj. Professor at VSE, is an OKR expert withextensive business background at scale with companies like Microsoft, Hewlett-Packard and Skype,leading digital products for millions of users globally and B2B products used by top F500 companies.

As a consultant, he has successfully implemented OKRs in startups, medium and large organization – among his clients are Czech and Silicon Valley companies like Liftago, Bileto, Yachting.com, MSD and BrandEmbassy.

Course description:

In the past five years OKRs have been progressively adopted by startups and top companies around the globe, becoming the de facto standard for goal-driven organizations. During this course, you will learn how to leverage OKRs as a powerful communication framework and all the secretes to apply it to the specifics of your business and of your organization, in order to pursue shared objectives as a team and align your company strategy with the team’s execution.

Many companies still execute head-in-the-sand without setting objectives. Some companies set strategic goals and measure their progress against those. But only the best companies in the world like Google, Facebook, Twitter, Intel, Cap Gemini, Deloitte, Dell, Accenture, Samsung and more, communicate across their teams holistically to align around shared objectives everyone is fully committed to and focuses on. These companies all use OKRs

Syllabus brief

 • What is OKR
 • Difference OKR vs MBO vs Executive Scorecard
 • Elements of strategy
 • The OKR framework explained in detail
 • OKR as a company communication framework
 • OKR implementation examples in the real world for small, large and very large teams
 • Common pitfalls of doing OKRs unsuccessfully
 • OKR and performance of function teams, sales teams and individuals
 • Elements of creating goal-driven roadmaps with OKRs
 • Practical workshop setting up OKRs for your organization and your project

Target role: co-founders, executives and middle managers
Target functions: all
Target industry: all
Target size: startups and corporates of all sizes