Odevzdávání bakalářských prací oboru Aplikovaná informatika – ČTĚTE

 1. Bakalářskou práci odevzdáváte na sekretariátu KIT (nb 415) u pí Hertlové v úředních hodinách.
 2. Práci musíte odevzdat nejpozději v pondělí 6.5.2019 do 14:00.
 3. Fyzicky odevzdáváte jeden výtisk svázané práce.
 4. Při odezvdávání fyzického výtisku práce je na sekretariátu KIT v InSIS zároveň kontrolováno:
  • elektronické odevzdání práce,
  • přihlášení k mimosemestrálním kurzům 4OBP (obhajoba práce) a AI (státní zkouška),
  • vyplnění oponenta práce (urgovat u vedoucího práce).
 5. Studenti obdrží cca do 14ti dnů od odevzdání práce mail s informací kdy a kde budou zveřejněny termíny státních zkoušek. Student sám se nikam nepřihlašuje, termín mu bude přidělen.