AKTUALIZOVÁNO – Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP a DP

Aktualizováno k 25. 3. 2020 17:20 s ohledem na probíhající mimořádnou situaci v ČR.

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

 • 15.6.25.6.2020 – ÚPRAVA S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNOU SITUACI V ČR

  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se s ohledem na situaci odevzdávat nebude.
  • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail s následujícími informacemi:
   • jméno a příjmení, obor studia (AI/INF),
   • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
   • informaci, zda provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4OBP (obhajoba práce),  AI nebo INF (státní zkouška),
   • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
   • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.
 • srpen/září 2020
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIT.
  • Tento termín bude vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Žádost musí být podána elektronicky na studijní oddělení nejpozději do 4.5.2020.

  Více informací

Prezentace bakalářských prací

Na základě zhodnocení průběhu obhajob bakalářských prací na oboru Aplikovaná informatika bylo rozhodnuto, že s účinností od 1.1.2020 bude mírně upraven průběh obhajoby bakalářské práce. Povinnou součástí se stává prezentace práce studenta v Powerpointu (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).

Studentům budou koncem května 2020 v rámci předmětu 4OBP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem AI a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

 • 1.6.12.6.2020 – ÚPRAVA S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNOU SITUACI V ČR
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 4.5.2020 do 15:00, a to elektronickou verzí přes InSIS. Fyzický výtisk práce se s ohledem na situaci odevzdávat nebude.
  • Student zároveň s odevzdáním práce v InSIS povinně zašle sekretářce KIT e-mail s následujícími informacemi:
   • jméno a příjmení, obor studia (IST, KI a PI),
   • informaci, zda společně s obhajobou bude vykonávat i státní zkoušku,
   • informaci, zda obhajobu nebo státní zkoušku opakuje,
   • informaci, zda provedl registraci mimosemestrálních kurzů 4ODP (obhajoba práce),  IT1_1, KI1_1 nebo PI1_1 (státní zkouška),
   • informaci, zda bude vykonávat státní zkoušku z okruhu Vývoj nebo Řízení (platí pouze pro studenty oboru IST),
   • jméno a kontaktní e-mail na oponenta práce.
 • říjen 2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIT.
  • Tento termín bude určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2020 a to nejpozději do 4.5.2020.

Více informací

Prezentace diplomových prací

Na základě zhodnocení průběhu obhajob prací bylo rozhodnuto, že s účinností od 2.3.2020 bude mírně upraven průběh obhajoby diplomové práce. Povinnou součástí pro obory IST a PI a doporučenou pro obor KI se stává prezentace práce studenta v Powerpointu (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).

Studentům budou v druhé polovině května 2020 v rámci předmětu 4ODP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.