Termíny státních zkoušek a obhajob ve šk. roce 2019/2020 a povinná prezentace BP

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

 • 23.1.6.2.2020
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 9.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • 15.6.25.6.2020
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 11.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • srpen/září 2020
  • Bakalářská práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIT.
  • Tento termín bude vypsán pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo mají garantem oboru schválenou žádost o oddělení státní zkoušky a obhajoby práce. Žádost musí být podána elektronicky na studijní oddělení nejpozději do 4.5.2020.

  Více informací

Prezentace bakalářských prací

Na základě zhodnocení průběhu obhajob bakalářských prací na oboru Aplikovaná informatika bylo rozhodnuto, že s účinností od 1.1.2020 bude mírně upraven průběh obhajoby bakalářské práce. Povinnou součástí se stává prezentace práce studenta v Powerpointu (šablona je k dispozici na intranetu pro studenty).

Studentům byly v rámci předmětu 4OBP otevřeny odevzdávárny (každý den státnic bude mít jednu odevzdávárnu, označenou oborem AI a datem konání obhajoby). Studenti musí do odevzdávárny nahrát svoji prezentaci nejpozději ve 23:59 den před obhajobou. Pokud v odevzdávárně práce nebude, nebude studentovi umožněno jí v den zkoušky dohrát např. z USB, aby nebyl narušen průběh zkoušek, stejně tak nebude možné již nahranou a odevzdanou prezentaci měnit.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

 • 23.1.6.2.2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 2.12.2019 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • 1.6.12.6.2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 4.5.2020 do 14:00 na sekretariát KIT.
 • říjen 2020
  • Diplomová práce musí být odevzdaná nejpozději 25.6.2020 do 11:30 na sekretariát KIT.
  • Tento termín bude určen pouze pro studenty, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2020 a to nejpozději do 4.5.2020.

Více informací