Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín


Termíny obhajob

Obhajoby doktorských disertačních prací v LS 2017/2018:

Termín Student Název práce Čas a místnost
10.5.2018 Ing. Štěpán Alexa Procesně stavěná Enterprise Architektura 10:00h, 468NB

 

Poslední proběhlé obhajoby doktorských disertačních prací:

Termín Student Název práce Čas a místnost
22.3.2018 Ing. Filip Vencovský E-service Quality Measurement From Customers Point of View 13:00h, 468 NB
22.3.2018 Ing. Markéta Zimmermannová Enterprise Architecture procesně řízené samosprávy ČR 13:00h, 468NB
27.11.2017 Ing. et Ing. Soňa Karkošková Governance a management služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele 14:30h, 468NB
27.6.2017 Mgr. Aziz Rais Interface-Based Software Development 13:00h, 468NB
27.6.2017 Ing. et Ing. Michal Doležel Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context 14:30h, 468NB
13.2.2017 Ing. Michal Šebesta Management of IS/ICT with focus on ICT services outsourcing 14:30, 473NB
20.9.2016 Ing. Ilja Holub Metodika řízení složitosti podnikových informačních systémů 13:00h, 473NB
15.9.2016 Mgr. Zbyněk Šlajchrt Object Morphology - A Protean Generalization of Object-Oriented Paradigm 09:30h, 473NB
30.5.2016 Ing. Jan Mészáros Rámec pro řízení bezpečnostních rizik on-line služeb 13:00h, 473NB
30.5.2016 Ing. Martin Potančok Sourcingové strategie IS/ICT ve zdravotnických zařízeních 14:00h, 473NB
27.5.2015 Mgr. Jakub Balada Agilní metodiky v komplexním prostředí 09:30h, 473NB
27.5.2015 Ing. Pavel Hrabě Koncepce podnikové architektury pro reformu veřejné správy ČR 10:45h, 473NB
27.5.2015 Ing. Jan Kučera Otevřená data veřejné správy 13:00h, 473NB
25.9.2014 Ing. Jarmila Pavlíčková Model zralosti zdrojového kódu objektových aplikací 09:30h, 473NB
13.11.2014 Ing. Libor Gála Podniková architektura jako služba 13:00h, 473NB

 

Malé obhajoby v LS 2017/2018

Termín Student Název práce Čas a místnost
21.5.2018 PhDr. Jan Černý Pokročilé metody rešeršní činnosti v oblasti Competitive Intelligence 9:00h, 468NB

 

Poslední proběhlé malé obhajoby

Termín Student Název práce Čas a místnost
20.11.2017 Ing. Pavel Jašek Application of Customer Lifetime Value Model in Marketing Management of E-commerce 9:00h, 468NB
19.6.2017 Ing. Lucie Šperková Integration of voice of customer into customer experience measurement 8:30h, 473NB
22.5.2017 Ing. Roman Nedzelský Metoda dynamické alokace lidských zdrojů v projektovém řízení 8:30h, 473NB
24.4.2017  Ing. Markéta Zimmermannová Enterprise architektura procesně řízené samosprávy 9:00h, 473NB
20.2.2017 Ing. Filip Vencovský Řízení kvality služeb v kontextu podnikové informatiky 09:15h, 473NB
20.2.2017 Mgr. Aziz Rais Interface-Based Software Development 08:40h, 473NB
2.2.2017 Ing. Jan Mittner Informační systém pro podporu procesů v malých softwarových firmách 13:00h, 473NB
12.9.2016 Ing. Štěpán Alexa Procesně stavěná Enterprise Architektura 15:00h, Mariánská - výjední zasedání KIT
23.5.2016 Ing. Soňa Karkošková Správa a řízení služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele 10:15h, 473NB
16.5.2016 Mgr. Zbyněk Šlajchrt Object Morphology 09:00h, 473NB
18.4.2016 Ing. Miroslav Řezáč Koncepce měření výkonnosti veřejné správy 11:00h, 473NB
18.4.2016 Ing. Narek Oganesjan Využití prostředků mobilních informačních a komunikačních technologií v rozvoji podnikových informačních systémů 10:00h, 473NB
18.4.2016 Mgr. Aziz Rais Interface-Based Software Development 09:00h, 473NB
21.3.2016 Ing. et Ing. Michal Doležel Test Governance Framework for Contracted IS Development Software Management Processes in Social Context 09:00h, 473NB
30.11.2015 Ing. Martin Potančok Sourcingové strategie IS/ICT ve zdravotnických zařízeních 9:30h, 473NB
8.6.2015 Ing. Jan Mészáros Řízení bezpečnosti informačních systémů 8:30h, 473NB
28.4.2014 Ing. Jakub Balada Aplikace agilních metodik pro vývoj komplexních řešení 8:30h, 473NB
24.3.2014 Ing. Libor Gála Návrh modelu řízení podnikové architektury na principu služeb 8:30h, 473NB
19.5.2014 Ing. Jan Kučera Modely řízení otevřených dat veřejné správy 8:30h, 473NB
28.4.2014 Ing. Michal Šebesta Řízení IS/ICT se zaměřením na sourcing služeb informačního systému 8:30h, 473NB
23.6.2014 Ing. Pavel Hrabě Enterprise Architecture jako metodický rámec pro inovaci podnikových informačních systémů a manžerská metoda pro dosahování strategických cílů 11:30h, 473NB

 

Obhajoby projektů v LS 2017/2018

Termín Student Název práce Čas a místnost
 28.5.2018  Ing. Tomáš Církovský CRM metriky a key performance indicators framework pro farmaceutické společnosti  13:00h, 473NB
28.5.2018 Ing. Felix Espinoza Dynamická analýza proudových dat z IoT systémů 13:00h, 473NB
28.5.2018 Ing. František Simetinger  Industry 4.0 Specifics in IT Management and IT Governance 13:00h, 473NB

 

Poslední proběhlé obhajoby projektů

Termín Student Název práce Čas a místnost
19.6.2017 Ing. Jan Ženíšek Efektivní řízení vývoje a provozu IT (DevOps) 11:00h, 473NB
19.6.2017 Ing. Jan Pém Modely, metodiky a platforma predikce výkonnosti studentů10:30h, 473NB 10:30h, 473NB
19.6.2017 Ing. Martin Matějka Metadatově řízený self-service reporting 10:00h, 473NB
19.6.2017 Ing. Jan Hyblbauer Návrh metodického rámce řízení agilního testování 9:30h, 473NB
19.6.2017 Ing. Robert Vondrovic Otevřená data z pohledu konceptuální analýzy životních situací 9:00h, 473NB
22.5.2017 Ing. Jaroslav Drga Modely určování efektů implementace ICT služeb v podnikovém prostředí  9:15h, 473NB
23.5.2016 Ing. Valeria Kerol Distribuované zpracování analytických dat 9:30h, 473NB
23.5.2016 Ing. Pavel Sládek Návrh systému pro řízení výkonnosti 11:15h, 473NB
4.5.2015 Ing. Jana Fortinová Model řízení výkonnosti eGovernmmentu 9:00h, 473NB
4.5.2015 Ing. Ivan Jelínek Metoda analýzy nestrukturovaných dat na sociálních sítích 9:00h, 473NB
25.5.2015 PhDr. Jan Černý Pokročilé metody rešeršní činnosti v oblasti Competitive Intelligence 9:00h, 473NB
25.5.2015 Ing. Lukáš Daněk Business rules nad analytickými systémy 9:00h, 473NB
23.6.2014 Ing. Jakub Albrecht Business architektura banky akcentující customer experience 10:45h, 473NB
23.6.2014 Ing. Soňa Karkošková Vliv Cloud Computingu na Supply Chain Management 8:30h, 473NB
23.6.2014 Ing. Roman Nedzelský Model dynamické alokace a řízení zdrojů v projektovém managementu 10:00h, 473NB
15.9.2014 Ing. Marek Samec Systém pomoci lidem bez domova a nízko příjmovým skupinám obyvatel modelovaný procesním přístupem 15:00h, Mariánská-výjední zasedání KIT
17.9.2014 Ing. Hynek Stehlík Framework pro vytvoření a rozvoj technologické architektury v kontextu podnikové architektury 9:00h, Mariánská - výjezdní zasedání KIT
23.6.2014 Ing. Lucie Šperková Tvorba a aplikace metodiky modelování automatizovaných analýz nestrukturovaných dat a jejich sentimentu v marketingovém výzkumu 9:15h, 473NB