4KS – Řízení kvality softwaru (VS)

Garant: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru vychází ze současné velmi intenzivní poptávky po vysokoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti řízení kvality softwaru a testování softwaru. Firmy velmi obtížně hledají kvalifikované pracovníky pro testování a řízení kvality softwaru, zejména na pozice analytiků testů, testerů pro automatizované funkční testování, odborníků na zátěžové a integrační testování.

Vedlejší specializace je vhodná jak pro studenty oboru Informační systémy a technologie, tak i oborů Informační management, Kognitivní informatika a Znalostní a webové technologie. Mohou ji využít i studenti dalších oborů na FIS a studenti ostatních fakult VŠE.

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti řízení kvality softwaru, které jim umožní působit minimálně v následujících rolích: analytik testů, manažer testování, tester a tester zaměřený na automatizované testování.

Co je obsahem vyučovaných předmětů?

  • V povinných předmětech se studenti seznámí s disciplínou řízení kvality softwaru, řízením testování a získají teoretické i praktické dovednosti v oblasti analýzy a návrhu testů.
  • Volitelné kurzy prohlubují znalosti studenta ve specifických oblastech jako je automatizované funkční testování, výkonnostní a zátěžové testování, systémové integrační testování či testování v agilním prostředí. V rámci předmětu Praxe v testování získají studenti reálné zkušenosti z projektů v praxi, které jsou realizovány spolupracujícími firmami, v rámci kompetenčního centra SQA a akcelerátoru xPort. Studenti mohou získat i sociální a manažerské dovednosti, které jsou v řízení kvality softwaru velmi potřebné. Studenti, kteří nemají předchozí informatické znalosti, si mohou tyto znalosti doplnit v kurzu Analýza a návrh IS a Databáze.

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

Vedlejší specializace je určena studentům hlavních specializací všech fakult, kteří mají zájem o oblast řízení kvality softwaru. Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT.

Jak uplatním získané znalosti?

Absolventi vedlejší specializace se uplatní ve všech typech organizací jako manažeři v oblasti kvality IS, manažeři testování softwaru, analytici testů, kvalifikovaní testeři zaměření na automatizované funkční testování softwaru, výkonnostní a zátěžové testování či integrační testování.

Otevření vedlejší specializace

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru se otevírá každý semestr. Počet přijímaných studentů je omezen na 30.

Struktura studijního plánu

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu ECTS Ukončení
4IT446 Řízení kvality softwaru 6 zkouška
4IT473 Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu 6 zkouška
4IT474 Analýza a návrh testů softwaru 6 zkouška
II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu ECTS Ukončení
4IT477 Praxe v testování softwaru 6 zkouška
4IT478 Automatizované funkční testování softwaru 3 zkouška
4IT476 Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace 3 zkouška
4IT475 Systémové integrační testování 3 zkouška
4IT479 Testování softwaru v agilních projektech 3 zkouška
3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností 6 zkouška
4IT216 Analýza a návrh IS *) 6 zkouška
4IT218 Databáze *) 6 zkouška

*) Je určeno pouze pro studenty, kteří neabsolvovali bakalářský obor Aplikovaná informatika/Informatika.

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní závěrečnou zkouškou (otázky jsou uvedeny na adrese kit.vse.cz). Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce (po schválení garanta hlavní specializace) a obhájit je v rámci státní závěrečné zkoušky.

Termíny státní závěrečné zkoušky

Aby se student mohl přihlásit na konkrétní termín státní zkoušky z vedlejší specializace, musí si zapsat kurz odpovídající státní zkoušce. Název a ident státní zkoušky pro tuto vedlejší specializaci je:

Kód Název předmětu Ústav Garant
4KS Státní zkouška z vedlejší specializace KIT A. Buchalcevová

 

Státní zkoušky z vedlejší specializace 4KS budou v akademickém roce 2018/2019 v těchto termínech:
  • 21.1. – 1.2. 2019
  • 27.5. – 7.6. 2019
  • 10.6 – 21.6. 2019

Konkrétní termíny na leden budou v InSISu vypsány nejpozději 7.1.2019. Konkrétní termíny na červen budou v InSISu vypsány nejpozději 13.5.2019. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím InSISu, studenti se budou moct přihlásit/odhlásit nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Státní zkoušku může student absolvovat pouze pokud má od své studijní referentky potvrzený registrační list (potvrzení, že absolvoval všechny studijní povinnosti v rámci vedlejší specializace). V případě, že chcete v daném semestru skládat státní zkoušku z vedlejší specializace, zapište si kurz této zkoušky. Podle počtu zapsaných studentů se bude řídit počet vypsaných termínů.