Řízení kvality softwaru (VS) – 4KS

Garant: prof. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Řízení kvality softwaru vychází ze současné velmi intenzivní poptávky po vysokoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti řízení kvality softwaru a testování softwaru. Firmy velmi obtížně hledají kvalifikované pracovníky pro testování a řízení kvality softwaru, zejména na pozice analytiků testů, testerů pro automatizované funkční testování, odborníků na zátěžové a integrační testování.

Vedlejší specializace je vhodná jak pro studenty oboru Informační systémy a technologie, tak i oborů Informační management, Kognitivní informatika a Znalostní a webové technologie. Mohou ji využít i studenti dalších oborů na FIS a studenti ostatních fakult VŠE.

Co je cílem této vedlejší specializace?

Cílem vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je vybavit studenty teoretickými i praktickými znalostmi z oblasti řízení kvality softwaru, které jim umožní působit minimálně v následujících rolích: analytik testů, manažer testování, tester a tester zaměřený na automatizované testování.

Co je obsahem vyučovaných předmětů?

  • V povinných předmětech se studenti seznámí s disciplínou řízení kvality softwaru, s tím, jak zlepšovat procesy při vývoji a nasazení softwaru, a získají teoretické i praktické dovednosti v oblasti analýzy a návrhu testů.
  • Volitelné kurzy prohlubují znalosti studenta ve specifických oblastech jako je automatizované funkční testování, výkonnostní a zátěžové testování, systémové integrační testování, penetrační testování či řízení testování v tradičním a agilním prostředí. V rámci předmětu Praxe v testování získají studenti reálné zkušenosti z projektů v praxi, které jsou realizovány spolupracujícími firmami, v rámci kompetenčního centra SQA a akcelerátoru xPort. Studenti mohou získat i sociální a manažerské dovednosti, které jsou v řízení kvality softwaru velmi potřebné. Studenti, kteří nemají předchozí informatické znalosti (tj. nestudovali bakalářský obor Informatika/Aplikovaná informatika či podobný), si mohou tyto znalosti doplnit v kurzech Analýza a návrh IS a Databáze.

Musím mít nějaké vstupní znalosti?

Vedlejší specializace je určena studentům hlavních specializací všech fakult, kteří mají zájem o oblast řízení kvality softwaru. Pro přijetí na vedlejší specializaci nejsou vyžadovány žádné specifické znalosti z oblasti ICT.

Jak uplatním získané znalosti?

Absolventi vedlejší specializace se uplatní ve všech typech organizací jako manažeři v oblasti kvality IS, manažeři testování softwaru, analytici testů, kvalifikovaní testeři zaměření na automatizované funkční testování softwaru, výkonnostní a zátěžové testování, integrační či penetrační testování.

Otevření vedlejší specializace

Počet přijímaných studentů do vedlejší specializace Řízení kvality softwaru je omezen na 25. Zápis se provádí na základě výběrového řízení na základě motivačního dopisu.

Motivační dopis v rozsahu cca půl stránky musí student připravit a při registrace vedlejší specializace v InSIS připojit – uložit do odevzdávárny.

Pozor ! Vedlejší specializace 4KS se bude naposledy otevírat v LS 2020/2021. Poté již nebude otevírána, neboť problematika řízení kvality softwaru je zařazena do nové specializace Vývoj informačních systémů v rámci programu Informační systémy a technologie.

Aktuálně

Předmět 4IT472 – Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu bude vyučován v lednu 2021 formou mimosemestrálního kurzu. Na kurz je již teď možné se zapisovat prostřednictvím InSIS. Kapacita kurzu je 20 studentů, takže v případě zájmu se zápisem neváhejte!Výuka předmětu bude zaměřena na praktické používání nástroje Micro Focus ALM Octane při řízení testování softwaru. Výuku povede Jan Kovanic ze společnosti Zelenka & Kovanic, s.r.o. S moderním nástrojem pro řízení testování softwaru se tak budete moci seznámit pod vedením zkušeného odborníka. Výuka proběhne v pěti dnech od 6. 1. 2021 do 12. 1. 2021, a to každý výukový den v čase 9:15-14:30. Zakončení předmětu pak proběhne od 13. 1. 2021 do 15. 1. 2021. Počítá se s online výukou.

Struktura studijního plánu

I. Povinné předměty – 18 ECTS kreditů
Ident Název předmětu ECTS Ukončení
4IT446 Řízení kvality softwaru 6 zkouška
4IT421 Zlepšování procesů budování IS 6 zkouška
4IT474 Analýza a návrh testů softwaru 6 zkouška
II. Volitelné předměty – 12 ECTS kreditů
Ident Název předmětu ECTS Ukončení
4IT477 Praxe v testování softwaru 6 zkouška
4IT478 Automatizované funkční testování softwaru 3 zkouška
4IT476 Zátěžové testování softwaru a výkonnostní optimalizace 3 zkouška
4IT475 Systémové integrační testování 3 zkouška
4SA555 Penetrační testování bezpečnosti IS 3 zkouška
4IT479 Testování softwaru v agilních projektech 3 zkouška
4IT472 Řízení testování softwaru a nástroje pro jeho podporu 3 zkouška
4IT572 Nástroje pro DevOps a správu nasazování 3 zkouška
3PS422 Trénink sociálních a manažerských dovedností 6 zkouška
4IT216 Analýza a návrh IS *) 6 zkouška
4IT218 Databáze *) 6 zkouška

*) Předměty si mohou zapsat jen studenti, kteří neabsolvovali bakalářský obor Aplikovaná informatika/Informatika nebo podobný na informatiku zaměřený obor.

Čím je ukončeno studium vedlejší specializace?

Studium vedlejší specializace je zakončeno soubornou zkouškou (okruhy otázek jsou uvedeny na odkazu níže).

Termíny souborné zkoušky

Aby se student mohl přihlásit na konkrétní termín souborné zkoušky z vedlejší specializace, musí si zapsat kurz odpovídající souborné zkoušce. Název a ident souborné zkoušky pro tuto vedlejší specializaci je:

Kód Název předmětu Ústav Garant
4KSW Řízení kvality softwaru KIT A. Buchalcevová

Přihlašování na konkrétní termín souborné zkoušky probíhá prostřednictvím InSISu, studenti se budou moct přihlásit/odhlásit nejpozději 10 dní před konáním zkoušky. Soubornou zkoušku může student absolvovat pouze pokud má od své studijní referentky potvrzený registrační list (potvrzení, že absolvoval všechny studijní povinnosti v rámci vedlejší specializace). V případě, že chcete v daném semestru skládat soubornou zkoušku z vedlejší specializace, zapište si kurz této zkoušky. Podle počtu zapsaných studentů se bude řídit počet vypsaných termínů.