4KS – Řízení kvality softwaru (VS)

Garant: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.