Program Data a analytika pro business

 

Garant programu: doc. Ing. Miloš Maryška, Ph.D.

Cíle studia

Cílem navazujícího magisterského profesního studijního programu Data a analytika pro business je formovat absolventy s širokým praktickým rozhledem a dovednostmi v oblasti dat a analytických úloh a technologií, analytickými schopnostmi, podrobnou znalostí i složitých variant implementace datové analytiky v businessu včetně metod stanovování jejich přidané hodnoty pro business a řízení rizik a aspektů bezpečnosti s nimi spojených. Dále je cílem poskytnout schopnosti pro aktivní využití získaných znalostí a dovedností pro řešení samostatných a rozsáhlých analytických projektů jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni. Absolventi oboru jsou připraveni jak pro práci na různých úrovních řízení datové analytiky a businessu a v analytických útvarech, tak i pro samostatnou analytickou činnost orientující se na nejrůznější segmenty a instituce.

Mezinárodní rozměr programu je realizován prostřednictvím zvaných přednášek hostujících profesorů a odborníků z praxe v předmětech programu, účastí studentů na pravidelném International Week, který pořádá FIS VŠE a umožněním absolvování výměnného pobytu studentů na zahraničních univerzitách relevantních k zaměření programu.

Profil absolventa

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni:

  • prakticky využívat analytických znalosti a dovedností při výběru, hodnocení a implementaci složitých variant analytických produktů a technologií včetně metod stanovování jejich hodnoty pro business, řízení rizik a aspektů bezpečnosti s nimi spojených a schopností aktivního využití získaných znalostí a dovedností,
  • analyzovat a prakticky implementovat řešení reálných úloh v oblasti transakční datové analytiky v moderních nástrojích Business Intelligence,
  • aktivně využívat pokročilé prediktivní datové modelování a analytické dovednosti včetně využití dostupných pokročilých softwarových produktů v této oblasti,
  • inovativně používat a koncepčně podporovat řízení analytických technologií ve firmách,
  • řešit samostatné a rozsáhlé analytické projekty jak v podmínkách ČR, tak i na globální úrovni, výsledky potom prezentovat a obhájit v diskusi, a to nejen v češtině, ale i angličtině.