Termíny státních zkoušek a obhajob 2023/24

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 11. 12. 2023 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 06. 05. 2024 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 27. 06. 2024 do 12:00

Poznámka: Tento termín je vypsán pouze pro studenty:

  • kteří opakují dílčí část státní závěrečné zkoušky, nebo
  • neuspěli ve spojené státní závěrečné zkoušce v červnu 2024 (opakování zkoušky je dle Studijního a zkušebního řádu VŠE možné nejdříve 2 měsíce ode dne neúspěšného konání zkoušky), nebo
  • mají garantem oboru/programu schválenou žádost o odložení spojené státní závěrečné zkoušky na srpen. Žádost o odložení termínu musí být podána elektronicky přes kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 6. 5. 2024. V žádosti uvedete důvody, které Vám nedovolují vykonat státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. (Poznámka garanta oboru: „Příklady důvodů, které jsou bez problémů uznány, jsou např. pobyt na Erasmu bez možnosti konzultovat práci s vedoucím, zdravotní důvody – tj. dlouhodobější pracovní neschopnost mezi lednem a květnem, apod.“)

Detailní pokyny

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: UZAVŘENO

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programu DAB, IT a KI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2023 a to nejpozději do 1. 5. 2023.

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 04. 12. 2023 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 29. 04. 2024 do 12:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 27. 06. 2024 do 12:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programu PI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2024 a to nejpozději do 29. 4. 2024.

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 27. 06. 2024 do 12:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programů DAB, IT a KI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září/říjnu 2024 a to nejpozději do 29. 4. 2024.

Detailní pokyny