Mezifakultní výzkumný projekt s možností zpracování diplomové práce

Využití mobilních aplikací a nositelných zařízení ke zvyšování psychické pohody a snižování stresu vysokoškolských studentů

Garant: Ing. et Ing. Michal Doležel, Ph.D., Katedra informačních technologií, FIS VŠE (michal.dolezel@vse.cz, https://chi.vse.cz)
Konzultant: Mgr. Petr Arbet, Katedra manažerské psychologie a sociologie, FPH VŠE

Kontext: Z průzkumu provedeného společností GTS Alive v roce 2022 vyplývá, že více tři čtvrtiny českých studentů pociťují stres a úzkostné stavy. Účinnou možnost redukce stresu může představovat praxe mindfulness (všímavosti), kterou lze definovat jako schopnost vnímat a uvědomovat si události v přítomném okamžiku. Ačkoliv praxi mindfulness lze provozovat i bez podpory digitálních technologií, mobilní aplikace mohou skýtat potenciál praxi provozovat efektivním, zábavným a přístupným způsobem. Tyto činnosti lze navíc doplnit sledováním vybraných fyziologických indikátorů (např. variabilita srdečního rytmu – HRV), které pomáhají osobní pocity částečně objektivizovat a mohou být využity jako forma pozitivní zpětné vazby prostřednictvím zapojení vybraných gamifikačních mechanismů.

Cíl: Cílem aplikovaného výzkumného projektu je vyvinout mobilní aplikaci (pro platformu iOS) a ověřit přínosy funkcionalit cílících na podporu praxe mindfulness a sběr a vyhodnocování vybraných fyziologických indikátorů, a to za účelem zvyšování psychické pohody a snižování stresu studentů Vysoké školy ekonomické.

Více informací zde.