Jaké mimosemestrální kurzy Vám pro ZS 2023/24 nabízíme?

Katedra si pro Vás na leden 2024 připravila tyto mimosemestrální kurzy:

Předmět praktickým způsobem rozvíjí u studentů aplikované informatiky a příbuzných programů znalosti metodologie empirického výzkumu, a to s důrazem na konkrétní techniky analýzy výzkumných dat za podpory vybraných softwarových nástrojů. Předmět poskytuje znalosti a praktické dovednosti umožňující realizovat výzkumné projekty jak v rámci závěrečných prací, tak v podnikové praxi. Součástí předmětu je realizace mini-projektu empirického výzkumu v rámci zvoleného výzkumného paradigmatu (kvalitativní metody, kvantitativní metody, systematická analýza literatury), a to s použitím některého z vyučovaných nástrojů. Mini-projekt může mít vazbu na probíhající výzkum studenta realizovaný v rámci jeho diplomové práce (preferovaná varianta), nebo být zadán vyučujícím předmětu jako modelový.

Více informací

Výuka probíhá: 15.+16.1. 17:00-19:30, 25.+26.1. 16:00-19:30, 29.+30.1. 16-19:30 pod vedením Ing. et Ing. Michala Doležela, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním stavem poznání ve vybraných oblastech strojového učení a představit jim algoritmy a jejich praktické aplikace v dostupných nástrojích. Praktické aplikace jsou zaměřeny na úlohy jako je například rozpoznávání psaného textu, analýza sentimentu textu, predikce cen nemovitostí, předpověď teploty z časové řady meteo údajů, prediktivní psaní textu, rozpoznávání objektů v obrazu nebo generativní textové a obrazové úlohy.

Více informací

Výuka probíhá: 25.+26.1. 10:00-12:30 + 13:30-17:30, 29.1. 10:30-12:30 + 13:30-17:00 pod vedením Ing. Jana Mittnera, Ph.D.

Cloud computing has become the dominant approach for the implementation of information systems with many government and private organizations migrating their entire IT infrastructure to the cloud. Most recently, AI and ML (Machine Learning) services, available on leading cloud platforms, have provided a new motivation for the adoption of cloud computing. Most experts today recognize the benefits of cloud computing that include fast implementation, cost reduction and a potential for rapid innovation. However, the fast rate of evolution of cloud technologies and the complexity of managing large-scale cloud deployments represent a challenge for organizations making the transition into the cloud. This three-day course aims to provide the attendees with a balanced view of cloud computing covering the basic cloud concepts and terminology and discussing the benefits and challenges of cloud adoption. The course includes demonstrations and practical hands-on exercises using Amazon Web Services, including EC2, S3, Lambda, RDS and NoSQL databases and a range of AI and ML services.
The course will be taught by a guest professor from Australia, George Feuerlicht, from 22 to 24 January 2024. Exam will be taken on 26 January 2024.

More information

Attention: Your own laptop required

Přihlašování na kurz KIT prostřednictvím InSIS je spuštěno,
kapacity jsou omezené, takže neváhejte a …