Seminář Výzkum v oblasti aplikované informatiky na Uppsala University, Švédsko – 21. 4.

Pátek 21.4.2023 v místnosti NB 470 a on-line
12:00 – 12:30

Cílem tohoto semináře je sdílet akademickou zkušenost Ing. et Ing. Michala Doležela, Ph.D. z půlročního výzkumného pobytu realizovaného na interdisciplinárním pracovišti „Human-Machine Interaction“ zřízeném v rámci Department of Information Technology, Uppsala University, Švédsko. Krátce budou představeny cíle a výstupy konkrétní půlroční výzkumné stáže ve Švédsku, jakož i formulována některá obecnější doporučení k hledání a výběru akademického pracoviště pro zahraniční stáže obdobného typu. Seminář je primárně zacílen na akademické pracovníky a doktorandy, příp. zájemce o doktorské studium.

V případě zájmu o on-line účast se registrujte do čtvrtka 20.4.2023 na adrese https://1ka.vse.cz/a/b915f6f7


Projekt Mezinárodní mobility II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016932)