Termíny státních zkoušek a obhajob 2022/23

Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 12. 12. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 08. 05. 2023 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání BP a zaslání e-mailu do: 29. 06. 2023 do 15:00

Poznámka: Tento termín je vypsán pouze pro studenty:

  • kteří opakují dílčí část státní závěrečné zkoušky, nebo
  • neuspěli ve spojené státní závěrečné zkoušce v červnu 2023 (opakování zkoušky je dle Studijního a zkušebního řádu VŠE možné nejdříve 2 měsíce ode dne neúspěšného konání zkoušky), nebo
  • mají garantem oboru/programu schválenou žádost o odložení spojené státní závěrečné zkoušky na srpen. Žádost o odložení termínu musí být podána elektronicky přes kontaktní centrum v InSIS nejpozději do 8. 5. 2023. V žádosti uvedete důvody, které Vám nedovolují vykonat státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. (Poznámka garanta oboru: „Příklady důvodů, které jsou bez problémů uznány, jsou např. pobyt na Erasmu bez možnosti konzultovat práci s vedoucím, zdravotní důvody – tj. dlouhodobější pracovní neschopnost mezi lednem a květnem, apod.“)

Detailní pokyny

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 05. 12. 2022 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 01. 05. 2023 do 15:00

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 29. 06. 2023 do 15:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programu PI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v září 2023 a to nejpozději do 1. 5. 2023.

Detailní pokyny

Odevzdání DP a zaslání e-mailu do: 29. 06. 2023 do 15:00

Poznámka: Tento termín je určen pouze pro studenty programu DAB, IT a KI, kteří opakují státní zkoušku, nebo formou e-mailu projeví zájem o konání státní zkoušky v říjnu 2023 a to nejpozději do 1. 5. 2023.

Detailní pokyny